Μικρές επιχειρήσεις και Επαγγελματίες WATT+ VOLT

 

Μικρές επιχειρήσεις και Επαγγελματίες
  Χρέωση Ισχύος [€/kVA] Χρέωση 24ωρης ενέργειας [€/kVA] Χρέωση ημερήσιας ενέργειας [€/KWh] Χρέωση νυχτερινής ενέργειας [€/KWh]  
Corporate Energy21
- 0.084950 - -
Corporate Energy21B
- 0.084950 - -
Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
  Χρέωση Ισχύος [€/kVA] Χρέωση 24ωρης ενέργειας [€/kVA] Χρέωση ημερήσιας ενέργειας [€/KWh] Χρέωση νυχτερινής ενέργειας [€/KWh]  
Corporate Energy22
1.000000 0.068950 - -
Corporate Energy22B
1.000000 0.068950 - -
Corporate Energy23
- - 0.097950 0.066100
Corporate Energy23B
- - 0.097950 0.066100
Μεγάλες επιχειρήσεις και Μέση Τάση
  Χρέωση Ισχύος [€/kVA] Χρέωση 24ωρης ενέργειας [€/kVA] Χρέωση ημερήσιας ενέργειας [€/KWh] Χρέωση νυχτερινής ενέργειας [€/KWh]  
Corporate EnergyM
- - - -
 

 

Περισσότερα νέα

όλα τα νέα

Τα έργα μας

όλα τα έργα


copyright 2012, MAINTHERM ΠΑΓΚΑΛΟΣ
powered by 2012, webApplications